Sağlık Bak.Hiz. » Uygulamalar »   

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Hemşirelik Bakım Standartları kitabı sekreterlik tarafından revize edildi. Belirlenen kriterlere uygun olarak hastanemizde eğitimler tamamlanarak gerekli formlarda değişiklikler yapıldı. Hasta bakım standartları kalitesini arttırmaya yönelik olarak eksik malzeme alımı sağlandı.

 

 

HBDS eğitimlerimiz tamamladık.

 

 

 

 

 

 

 

 Bakım değerlendirme ekibine yeni ekip üyeleri eklenerek, bakım değerlendirme ekibinin daha aktif çalışması sağlandı.

 2017 yılı ilk özdeğerlendirmesi tamamlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik girişimleri ve hasta uygulamalarımız

  

 

 

 

 

 

 

 

2017 Hemşirelik Bakım Standartları kitabı revize edildi. Yeni kriterlere uygun olarak bakım değerlendirme ekibinin eğitimleri tamamlandı. Hasta bakım kalitesini arttırmaya yönelik olarak hastanemize yeni malzemeler alındı.