Sağlık Bak.Hiz. »   
  Organizasyon Şeması
  Misyon-Vizyon-Politika
  Uygulamalar
  Sağ.Bak.Değerlendirme Ekibi
  Öz değerlendirme Planı
  HDBS Sonuçları

 

MİSYONUMUZ

Hastalarımızın hemşirelikgirişimleri ile karşılanabilecek gereksinimlerini belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında çözümlemek.

Hasta bakımında kaliteyi temel alarak memnuniyet düzeyini yükseltmek.

Çalışan hemşirelerin sürekli eğitim ve gelişmelerini sağlayarak performans ve iş doyumlarını yükseltmek.

 

VİZYONUMUZ

Hastalarımız için her zaman mükemmel ve güvenli,çağdaş hemşirelik bakım hizmetleri sunmaktır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta ve Çalışan memnuniyeti gözönünde tutularak,bireye özgü bakım,bakımın kalitesinde sürekli iyileşme ve çalışanlarımızın eğitiminde sürekliliktir.

 

 

Nursel ÖZER

SAĞ.BAK.HİZ.MÜD.