Birimler » Çalışan Hakları ve Güvenliği »   

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

 Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarih ve 23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelgesi gereğince hastanemiz de; kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen 'Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi'  kurulmuştur.

   Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik:

1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar,

3- Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

4-Şiddet olaylarını Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirir, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirir.

5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

6-Aylık olarak başhekime rapor sunar.

         

ŞİDDET OLAYI DURUMUNDA:

 

o Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından Bakanlık Alo 113 numaralı Beyaz Kod Birimi telefonuna doğrudan bildirim yapabilir.

Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

o Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

o Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

   Hukuk birimi;işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar,talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Sağ.Bak.Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”çerçevesinde hukuki yardım yapılır.