Birimler » Görüntüleme Merkezi »   

- Ultrason

- Röntgen

- Tomografi

- Kemik Dansitometresi ( Kemik ölçümü)

- Intravenöz Pyelografi (IVP)

- Mamografi çekimleri yapılmaktadır.

 

 

 RÖNTGEN

 

 

 

 TOMOGRAFİ

 

 

 

 

 ULTRASON

 

 MAMOGRAFİ

Tomografi-Kemik Dansitometresi ( Kemik ölçümü)-İ.V.P-Mamografi çekimleri yapılmaktadır.
Tomografi-Kemik Dansitometresi ( Kemik ölçümü)-İ.V.P-Mamografi çekimleri yapılmaktadır.