Birimler » Ameliyathane »   

 

 

 

 

 

2 adet ameliyat odası mevcuttur.
2 adet ameliyat odası mevcuttur.