Birimler » Klinikler »   

          Genel Cerrahi Servisi

          Dahiliye Servisi

 

 

 

 

 

          Çocuk Servisi

 

 

 

 

 

          

          Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

 

 

 

 

          Yetişkin Yoğun Bakım Servisi

 

 

 

           Acil Servis