Hizmetlerimiz »   
  Acil Servis Hizmetleri
  Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

 

Bilgisayarlı Tomografi

Kemik Dansitometre

Ultrasonografi

Renkli Doppler

Ekokardiyografi

Odyometri

Elektrokardiyografi

Efor Testi

Mamografi

Solunum Fonksiyon Testi

EKG Holter

Tansiyon Holter

 

 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

 

Biyokimya-Hematoloji Laboratuvar Tetkikleri

Bilgisayarlı Göz Muayenesi

NST

Patoloji

Hormon Tetkikleri

Röntgen

Yenidoğan işitme Tarama Testi

Larengo farengoskopi

Atroskopi

Radyofrekans

Galvenoterapi

Palyatif Bakım

Hemodiyaliz Ünitesi